تبلیغات
ما ندرتا در باره آنچه که داریم فکر می کنیم در حالیکه پیوست در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم . برای تربیت اراده بهترین زمان ایام جوانی است.... همیشه راه برای همه هموار نیست، زندگی برخورد با موانع، غلبه بر آنها و حرکت است معاون آمورشی هنرستان - نقش معاون :
معاون آمورشی هنرستان
سه شنبه 8 اسفند 1391 :: نویسنده : ناهید محمدی

1 -نقش اسوه ای و هدایتی معاون :

       میدانیم که هر کدام از عوامل اجرایی آموزشگاه وظیفه ای به عهده دارند ودر چهارچوب وظیفه ای که به عهده دارند به تعامل با دانش آموزان می پردازند و در این تعامل سعی می شود طوری عمل شود که به اهداف تعریف شده برسیم حال با توجه به این امر وقتی به وظیفه و شرح وظایف معاونین محترم توجه می کنیم به رسالت سنگین این عزیزان پی می بریم که چه قدر می تواند نقش هدایتی و الگوی رفتاری داشته باشند معاون هر آموزشگاه به عنوان منشا و الگوی نظم و انضباط (ناظم ) شناخته می شود و شالوده نظم هر محیط آموزشی را معاون آن آموزشگاه رقم می زند لذا دانش آموزان وقتی با این دید و نظر به ایشان نگاه می کنند این رسالت بر دوش معاونین محترم سنگین تر خواهد شد که به عنوان الگوی نظم و ترتیب در همه زمینه ها اخلاقی و رفتاری ، اجتماعی ، درسی و ... در ذهن دانش آموز متجلی می شوند .

         لذا اول خود معاون محترم آموزشگاه به آنچه از عزیزان دانش آموز می خواهد به نحو احسن عمل نماید اگر حضور به موقع می خواهیم ، سر و وضع آراسته می خواهیم ، شرکت در نماز جماعت می خواهیم ، اخلاق حسنه و نیکو می خواهیم خودمان طوری عمل کنیم از رفتار ما به عنوان الگویی برای دانش آموزان باشد نه تنها دانش آموز بلکه دبیران عزیز نیز از ما الگو بگیرند و طوری عمل نماییم که دانش آموز و دبیران محترم به ما اعتماد کرده و بتوانیم با آنها رابطه عاطفی برقرار کنیم تا اگر از آنها درخواستی داشتیم با جان و دل پذیرا باشند . 

  

-2 نقش حمایتی ، مشاوره ای و کاهش مشکلات همکاران و دانش آموزان :

 مهر و دقت وصف انسانی بود               خشم و شهوت وصف حیوانی بود

          با توجه به اینکه معاون هر آموزشگاه بیشترین تعامل و ارتباط را با دبیران و دانش آموزان دارد و در حقیقت می توان گفت با توجه به آگاهی معاون از اوضاع درسی و پرونده ای دانش آموزان و اطلاع از وضع زندگی و اجتماعی دانش آموزان و دبیران باید گفت که معاون آموزشگاه باید به عنوان سنگ صبور و مشکل گشا در بین این عزیزان عمل نماید  زیرا مدیر آموزشگاه نقش مدیریتی و سرپرستی هر آموزشگاه را بر عهده دارد شاید برای مدیران محترم با توجه به مشغله زیاد کاری و مسئولیتی وقت و مجالی برای رسیدگی به امور مشاوره ای و رفع مشکلات دبیران و دانش آموزان به نحو احسن وجود نداشته باشد لذا معاون هر آموزشگاه باید طوری عمل نماید که همه دبیران و دانش آموزان به او اعتماد کرده و او را به عنوان محرم راز خود دانسته و مشکلات و خواسته های خود را با او در میان بگذارند و احساس کنند که کسی در آموزشگاه هست که بتوانند با او درد دل کنند . لذا همان طور که قبلا اشاره شد رفتار هر فرد می تواند زمینه این امور را فراهم نماید و باید با آگاهی کامل از اوضاع و احوال دانش آموزان و همکاران دبیر به رفع مشکلات آنها بپردازد .

 3-نقش آموزشی معاونین :

           با توجه به این که آموزش مهم ترین رکن نظام آموزش و پرورش محسوب می شود و آموزش صحیح و جامع باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود و عدم آموزش و تسلط بر مواد درسی توسط دبیران باعث افت تحصیلی دانش آموزان می گردد معاون باید زمینه پیشرفت درسی و آموزشی را از طریق کنترل و همکاری مستمر ومداوم با همکاران کلیه دروس فراهم نماید ، دانش آموزان مستعد و تلاشگر را تشویق نموده و راهکار های مختلف مانند شرکت دانش آموزان در مسابقات علمی ، المپیاد ها ، امتحانات ، آزمون های پیشرفت تحصیلی ، تهیه کتب ، جزوات و بروشور های آموزشی ارائه و اجرا نماید و دانش آموزان را در زمینه های مختلف آموزشی  مسابقات و آزمون های علمی تشویق و به شرکت آنها در این آزمون ها اهتمام ورزد . گقتمان آموزشی را در کلاس ها اجرا نماید و در جهت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ضعیف با اجرای اموری چون کلاس های جبرانی اقدام نماید .

 4-نقش ارتباطی (با خانواده و همکاران و دیگر افراد )

           می دانیم که شناخت هر امر بر پایه ارتباط با آن پدیده استوار است لذا برای پیشبرد اهداف عالیه آموزشی باید دانش آموز را که محور نظام آموزشی ما می باشد را بشناسیم لذا باید با او ارتباط برقرار نماییم و این ارتباط باید ارتباطی علمی و با اهدافی تعریف شده متناسب با اصول روانشناسی باشد   .

           برای اینکه بتوانیم به دانش آموزمان کمک کنیم و او را به سر منزل مقصود برسانیم باید حلقه های ارتباطی بین مدرسه و اولیاء(خانواده ) محکم و استوار باشد دانش آموز نیمی از وقت خود را در محیط آموزشی می گذراند اما نیم بیشتر از وقت خود را در خانه است با توجه به این که در خانه خود را بهتر بروز می دهد می توانیم با ارتباطی سازنده با اولیای او بهتر به او کمک کرده و به حق معلم او باشیم که این بعد نه فقط آموزشی که می تواند درس زندگی ، اجتماعی ، اخلاقی و ... باشد . با توجه به این گفتار که معاون آموزشگاه بیشترین ارتباط را با دبیران و دانش آموزان دارد نقش کلیدی معاون در ایجاد یک ارتباط سازنده واضح تر می نماید .

         باید در برخورد با خطاهای دانش آموزان رعایت عدل و انصاف نماییم و نشان دهیم که مدافع اصول صحیح و طرف دار عدل هستیم . باید ثبات رفتاری داشته باشیم ، قانون را در مدرسه با بی طرفی و دقت اجرا نماییم و علاقه ای بی شائبه و محبتی پدرانه یا مادرانه خود را نسبت به فرد فرد دانش آموزان اثبات نماییم در این صورت است که با ارتباط صحیح و معرفی نمودن خود به عنوان یک پشتیبان می توانیم روابط عاطفی مطلوب داشته باشیم تا نقش ارتباطی خود را ایفا کرده باشیم

 5-نقش معاون در ایجاد نظم وانضباط :

         یکی از حساس ترین وظایف معاونان برقراری نظم و انضباط در آموزشگاه است و دانش آموزان معاون آموزشگاه را به عنوان ناظم می شناسند بنابراین ناظم بر وزن فاعل و به معنی نظم دهنده (نظم آورنده) می باشد و کسی است که کاری را نظم و ترتیب می دهد و با شنیدن کلمه ناظم این واژه همیشه آشنا برای دانش آموزان به نوعی در ذهنشان واژه هایی همچون نظم و انضباط تداعی می شود . نظمی که گاهی با عطوفت و مهربانی همراه است و گاهی در سایه تنبیه و خشونت  حاکم می شود که این نظم می تواند در همه امور تحصیلی دانش آموزان مد نظر قرار گیرد و همچنین کنترل نظم کاری دبیران محترم نیز به عهده ناظم می باشد که لازمه عمل به همه این فاکتورها (حضور به موقع آراستگی وضع ظاهری حضور در نماز جماعت مراسم آموزشگاه بهداشت و ...)این است  که اول خود معاون آموزشگاه به این موارد عمل کند و با رفتار خود این موضوع را به دانش آموزان و دبیران آموزش دهد بعدا از آنها بخواهد که به این موارد عمل کنند  .

 6-نقش معاون در بهداشت روانی در مدارس :

            بهداشت روانی یکی از اهداف و اصول آموزش و پرورش می باشد که باید با درایت و آگاهی و تسلط بر امور زندگی آموزشی دانش آموزان تحقق یابد . دانش آموز فقط در آموزشگاه سواد نمی آموزد بلکه درس زندگی فرا می گیرد  ، می بینیم گه باید در این موضوع متعهد تر عمل نماییم .

        ناظم باید قبل از همه چیز با روحیه دانش آموزان آشنایی داشته باشد و در برخورد با نواقص اخلاقی آنان آرام باشد و تشویق و بهداشت روانی را مد نظر قرار دهد زیرا تشویق و شخصیت دادن به داش آموزان بزرگ ترین مانع برای رفتارهای سوء و بی انضباطی آنان خواهد بود  اگر دانش آموزان از لحاظ اخلاقی و بهداشت روانی در سطح غیر قابل قبول باشند باید به دنبال نقطه مثبت در وضع رفتار ظاهری وی باشیم تا جرقه ای برای تشویق او باشد  مثلا اگر موی سرش مرتب است می توانیم از این نقطه مثبت نوری به زندگی تحصیلی او بتابانیم و شخصیت قابل قبولی از او بسازیم و زندگی جدیدی را برایش پی ریزی نماییم.

 7- نقش معاون در ایجاد جامعه پذیری در دانش آموزان :

            یکی از اهداف تربیتی آموزش و پرورش آمادگی دانش آموزان برای ورود سازنده به اجتماع می باشد  و رسالت مجریان آموزشی این است که در درجه اول این عزیزان را با هنجارهای موجود در جامعه آشنا کرده و آشتی دهند و برای این امر باید خودمان دارای آگاهی لازم از اوضاع جامعه کنونی باشیم و هدف بشناسیم تا بتوانیم آنان را به سرمنزل مقصود برسانیم دانش آموز را طوری بسازیم که وقتی به پیکره اجتماع خود می پیوندد جامعه اورا پذیرفته و پایگاهی در خور  به او بدهد هم چنین طرف دیگر این بحث خود اوست که باید او نیز جامعه را با تمام واقعیتش بپذیرد تا بتواند قطره ای موثر در این دریای مواج باشد . به او بصیرت و بینش دهیم تا مسلح و آگاه به جنگ با ناملایمات زندگی برخیزد باشد که در دیدار با او در اجتماع به او افتخار نماییم .

                                              پـــایـــان

 

رفق و مدارا در اداره امور کار ساز ترین اصل در مدیریت انسانی است

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 6 اردیبهشت 1398 10:41 ق.ظ
スーパーコピーブランド代引き時計安全後払い販売店舗
جمعه 6 اردیبهشت 1398 10:40 ق.ظ
ブランドシャネルコピー
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 08:11 ب.ظ
大人気 美品 LOUIS VUITTON ルイ ヴィトン 腕時計_ブランドコピー時計_時計 スーパーコピー 優良店
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 07:17 ق.ظ
ブランドコピー激安販売
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 07:17 ق.ظ
グッチiPhone ブランド
یکشنبه 18 فروردین 1398 11:49 ق.ظ
ルイヴィトンスーパーコピー激安,ルイヴィトン財布コピー当店はルイヴィトン コピー 長財布、ルイヴィトン ショルダーバッグ コピー(N品)専門店、全国送料無料。
جمعه 24 آذر 1396 04:49 ب.ظ
شما باید در یک مسابقه برای یکی از وب سایت های با کیفیت برتر در شبکه شرکت کنید.

من می خواهی این وبسایت را معرفی کنم.
جمعه 16 تیر 1396 07:22 ب.ظ
Excellent way of explaining, and fastidious article to get
facts regarding my presentation topic, which i am going to convey in academy.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:31 ق.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین ابتدا آیا واقعا حل و فصل بسیار خوب با من پس از برخی از
زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما
قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای بسیار
در حالی که کوتاه. من هنوز کردم مشکل خود را با
جهش در منطق و شما ممکن است را خوب به پر کسانی که معافیت.
که شما که می توانید انجام من خواهد قطعا تا پایان مجذوب.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:03 ق.ظ
It's remarkable to visit this web page and reading the views of all mates on the
topic of this piece of writing, while I am also eager of getting experience.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

--محمدی معاون آموزشی--هنرستان ولیعصر(عج)
این وبلاگ برای استفاده همکاران عزیز و تبادل تجربه تهیه شده است. امیدوارم با نظرات ارزشمند خودتان در بالا بردن کیفیت وبلاگ ما را یاری نمایید و همچنین همکاران عزیز می توانند تجربیات و ابتکارات خودشان را برای استفاده سایر همکاران به ایمیل من ارسال نمایند.
مطالب ارسالی با نام خود همکار در وبلاگ قرار خواهد گرفت.به امید موفقیت روز افزون همکاران و دوستان عزیز
ایمیل: mohamadinahid868@yahoo.com

خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار
مدیر وبلاگ : ناهید محمدی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


=application/x-shockwave-flash>
بهترین كد های جاوا دریافت همین آهنگ


کد ساعت فلش


دریافت کد آتش بازی

دریافت کد آتش بازی


دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما

دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما

كد تقویم

کد حرکت متن دنبال موس

کد حرکت متن دنبال موس

كد تغییر شكل موس