تبلیغات
ما ندرتا در باره آنچه که داریم فکر می کنیم در حالیکه پیوست در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم . برای تربیت اراده بهترین زمان ایام جوانی است.... همیشه راه برای همه هموار نیست، زندگی برخورد با موانع، غلبه بر آنها و حرکت است معاون آمورشی هنرستان - مفررات انضیاطی دانش آموزان
معاون آمورشی هنرستان
سه شنبه 22 اسفند 1391 :: نویسنده : ناهید محمدی
مقررات انضباطی دانش آموزان برگرفته از آیین نامه ی اجرایی مدارس را در ادامه ی مطلب مطالعه فرمایید:

مقررات انضباطی دانش آموزان

1. وظایف دانش آموزان

مادهء 58. دانش آموزان در دوران تحصیل موظف‌اند موازین اسلامی و مقررات آموزش و پرورش را در اخلاق و رفتار خویش رعایت کنند که اهم آن‌ها به شرح زیر است:

1. رعایت شعائر دینی.

2. رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، معاون، معلمان، مربیان و دیگر کارکنان مدرسه.

3. رعایت حسن رفتار و اخلاق و همکاری با سایر دانش آموزان.

4. سعی شایسته در تحصیل، رعایت مقررات آموزشی و تربیتی، انجام فرائض دینی و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی مدرسه.

5. حضور به موقع در مدرسه و خروج از آن در پایان ساعات مقرر (حضور در مدرسه در غیر ساعات مقرر برای استفاده از زمین ورزش، آزمایشگاه، کتابخانه، فعالیت‌های پرورشی و . . . منوط به اجازه‌ی ولی دانش آموز و موافقت مدیر و به سرپرستی او یا یکی از کارکنان مدرسه مجاز خواهد بود).

6. حضور مرتب در مدرسه و کلاس درس در تمام مدتی که مدرسه رسماً دایر است.

7. رعایت بهداشت و نظافت فردی و همکاری با دانش آموزان دیگر و مسؤولین مربوط در پاکیزه نگه داشتن فضای مدرسه.

8. استفاده از لباس، کفش، جوراب ساده و مناسب و اصلاح موی سر متناسب با شئوون دانش آموزی برای پسران و رعایت حجاب مناسب برای دختران.

9. خودداری از به کار بردن وسایل تجملی و آرایشی و پرهیز از همراه آوردن اشیای گرانب‌ها و وسایل غیرمرتبط با امور تحصیلی به مدرسه.

10. خودداری از خرید و فروش به غیر از مواردی که در آیین‌نامه شرکت تعاونی دانش آموزی پیش‌بینی شده است.

11. مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال، تجهیزات و ساختمان مدرسه (چنانچه دانش آموزی به وسایل و ساختمان مدرسه یا سایر دانش آموزان خسارت وارد آورد، باید خسارت وارده توسط دانش آموز یا ولی وی جبران شود).

تبصره. برگه‌هایی که در موقع ثبت‌نام توسط دانش آموز و ولی او تکمیل می‌شود، باید حاوی اهم وظایف انضباطی دانش آموزان باشد تا ضمن آگاهی و توجه، دانش آموز و ولی او انجام این وظایف را تعهد کنند.

مادهء 69. مدیر موظف است در مواردی که دانش آموز تأخیر ورود مکرر یا غیبت غیرموجه داشته باشد، مراتب را به اطلاع ولی وی برساند تا با همکاری ولی چاره‌جویی لازم معمول شود. چنان‌چه غیبت دانش آموز پسر مشمول وظیفه‌ی عمومی بیش از حد مقرر در مادهء 39 این آیین نامه می‌باشد مدیر موظف است مراتب ترک تحصیل وی را به مراجع مربوط اعلام کند.

مادهء 70. غیبت غیرموجه و تأخیر ورود دانش آموز در دفتر انضباطی ثبت و موجب کسر نمره‌ی انضباط می‌شود و در صورت تأخیر ورود مکرر یا غیبت بیش از حد، مدیر مدرسه موظف است با نظر شورای مدرسه تصمیم مقتضی را برابر مفاد مادهء 76 اتخاذ نماید و مراتب را کتباً به ولی دانش آموز ابلاغ کند.

2. ترغیب و تشویق

مادهء 71. مدیر مدرسه باید برای ترغیب دانش آموزان به انجام صحیح وظایف خویش برنامه‌هایی را تهیه و با تأیید شورای مدرسه اجرا کند.

مادهء 72. دانش آموزانی که وظایف خود را به نحو شایسته انجام می‌دهند، به روش‌های زیر مورد تشویق قرار می‌گیرند:

1. تشویق شفاهی در کلاس در حضور دانش آموزان.

2. تشویق شفاهی در مراسم آغازین در حضور کلیه‌ی دانش آموزان.

3. تشویق کتبی و شفاهی در کلاس و اعلام آن به ولی دانش آموز.

4. تشویق کتبی و شفاهی در حضور کلیه‌ی دانش آموزان.

5. اعطای جایزه یا لوح تقدیر با امضای مدیر مدرسه در حضور همه‌ی دانش آموزان.

6. تشویق کتبی و اعطای لوح تقدیر از طرف اداره‌ی آموزش و پرورش.

7. معرفی برای شرکت در اردوهای تربیتی، آموزشی و فرهنگی.

8. اعطای نشان‌های دانش آموزی برابر ضوابط مصوب شورای عالی آموزش و پرورش.

تبصره. اتخاذ تصمیم در مورد بند 1 با معلم و مربی دانش آموز و بندهای 2 لغایت 5 توسط مدیر مدرسه و بندهای 6 و 7 پس از تأیید شورای مدرسه انجام خواهد گرفت.

مادهء 73. در انجام هر نوع تشویق باید موارد ذیل رعایت شود:

1. برنامه‌های تشویقی مدرسه باید منجر به تشویق و انگیزش درونی در دانش آموزان شده و روح امید، تعاون، عشق و به کار و کوشش و جدیت را در آنان توسعه دهد.

2. ملاک اصلی در تشویق، سعی و کوشش دانش آموز و میزان پیشرفت وی در مقایسه با وضع قبلی خود باشد.

3. تشویق باید به گونه‌ای انجام پذیرد که علت آن برای فردی که تشویق می‌شود و سایر دانش آموزان روشن باشد.

4. جوایزی که تهیه می‌شود باید متناسب با سن و ذوق دانش آموز باشد و ارزش آموزشی و تربیتی آن مورد توجه قرار گیرد.

5. خلاصه تشویق‌های مهم باید در پرونده‌ی تحصیلی دانش آموزان درج شود و در صورت عدم حضور اولیا به نحو مناسب به اطلاع آنان برسد.

6. تشویق هیچ دانش آموزی نباید سبب تحقیر دانش آموز دیگری شود و در اعمال تشویق‌ها نباید تبعیض و استثنایی بین دانش آموزان قائل شد.

3. تنبیه

مادهء 74. قصور و سهل‌انگاری دانش آموزان نسبت به انجام وظایف خود تخلف محسوب می‌شود. مدیر، شورای مدرسه، معاونان و مربیان موظف‌اند قبل از اعمال هر گونه تنبیه از وضع و موقعیت محصل آگاهی یابند و در جستجوی انگیزه و علت تخلف برآیند و نسبت به رفع آن اقدام کنند.

مادهء 75. تنبیه باید توجه دانش آموز را به اشتباه خود جلب و زمینه‌ی مناسب را برای ایجاد رفتار مطلوب در وی فراهم نماید لذا اعمال تنبیه باید متکی به یافته‌های علمی و استفاده از الگوهای مناسب تغییر رفتار باشد تا موجب تجری دانش آموز و اصرار وی بر تکرار اشتباه نشود.

مادهء 76. دانش آموزان متخلفی که راهنمایی‌ها و چاره‌جویی‌های تربیتی، در آن‌ها مفید و مؤثر نمی‌افتد، با رعایت تناسب به یکی از روش‌های زیر مورد تنبیه قرار می‌گیرند:

1. تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی.

2. تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان کلاس مربوط.

3. تغییر کلاس، در صورت وجود کلاس‌های متعدد در یک پایه با اطلاع ولی دانش آموز.

4. اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز.

5. اخراج موقت از مدرسه با اطلاع قبلی ولی دانش آموز، حداکثر برای مدت سه روز.

6. انتقال به مدرسه دیگر.

مادهء 77. اعمال هر گونه تنبیه دیگر از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه ممنوع است و در اعمال تنبیهات نباید بین دانش آموزان تبعیض و استثنایی قائل شد.

مادهء 78. اعمال تنبیه مندرج در بندهای 1 و 2 بر عهده‌ی معلم و مربی مربوط و بند 3 بر عهده‌ی مدیر و بندهای 4 و 5 پس از موافقت شورای مدرسه بر عهده مدیر است. در مورد بند 6 علاوه بر تأیید شورای مدرسه، اخذ موافقت اداره‌ی آموزش و پرورش نیز ضروری است.

مادهء 79. در دبیرستان‌ها و هنرستان‌های وابسته به سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراکز غیروابسته به آموزش و پرورش و سایر واحدهای آموزشی که به علت منحصر به فرد بودن یا نظایر آن، انتقال دانش آموز از یک مدرسه به مدرسه‌ی دیگر ممکن نمی‌باشد، در صورت استمرار تخلف، شورای مدرسه با موافقت اداره‌ی آموزش و پرورش نسبت به اخراج دانش آموز از آن مدرسه اقدام می‌نماید.

تبصره. در مواردی که لازم است ولی دانش آموز در جریان تخلف فرزندش قرار گیرد، باید قبلاً حساسیت‌های ولی بررسی و آنگاه با روش مناسب او را در جریان رفتار فرزندش قرار داد.

مادهء 80. در صورتی که دانش آموزی به علت تخلف از مدرسه‌ای به مدرسه‌ی دیگر منتقل شود و نهایتاً تشخیص داده شود که نظم آموزشی و تربیتی را بر هم می‌زند و موجب انحراف و گمراهی دانش آموزان دیگر می‌شود، با تأیید شورای مدرسه و موافقت اداره‌ی آموزش و پرورش مربوط در نوبت اول از حضور در مدارس منطقه یا ناحیه آموزشی مربوط و برای نوبت دوم تا مدتی که اداره‌ی کل آموزش و پرورش استان تعیین می‌نماید، از حضور در کلیه‌ی مدارس محروم می‌شود و از اولیای او خواسته می‌شود که تعلیم و تربیت فرزند خویش را بیرون از مدرسه بر عهده گیرند.

مادهء 81. اعمال تنبیهات انضباطی مقرر در این آیین‌نامه‌ی باید با رعایت نکات زیر انجام پذیرد:

1. تنبیه انضباطی باید روشنگرانه و آگاه‌کننده باشد.

2. به شرایط جسمی و روانی، سنی، خانوادگی و اجتماعی دانش آموز توجه شود.

3. تنبیه با تخلفی که دانش آموز مرتکب شده، متناسب باشد و ترتیب و تدریج مناسب در اجرای تنبیه رعایت شود.

4. خیرخواهی مدرسه برای دانش آموز و ولی او بیان و روشن شود.

5. فاصله‌ی زمانی بین وقوع تخلف و اجرای تنبیه، نزدیک و منطقی باشد.

6. شیوه‌های جبران تخلف به دانش آموز ارائه گردد و از او خواسته شود که خطا و تخلف خود را جبران کند.

7. در اجرای تنبیه، آبروی دانش آموز حفظ شود و از تنبیه در حضور جمع جز در موارد ضروری اجتناب گردد.

4. وظایف مدرسه در ارتباط با مقررات انضباطی

مادهء 82. مدیر مدرسه موظف است همکاران خود را نسبت به موارد انضباطی آگاه کند و ممنوعیت تنبیه بدنی را تذکر دهد و در صورت مشاهده‌ی تخلف، مراتب را جهت اطلاع و اقدام لازم به اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه گزارش دهد.

مادهء 83. تنبیه و تشویق اعممال شده و نتیجه‌ی آن در رفتار دانش آموز باید در دفتر انضباطی دانش آموزان درج شود و در تعیین نمره‌ی انضباط وی مورد توجه قرار گیرد.

تبصره. سوابق تخلف و تنبیه دانش آموز در پایان هر سال تحصیلی امحا خواهد شد تا سابقه‌ی نامناسبی برای دانش آموز باقی نماند.

مادهء 84. چنانچه دانش آموزی به اتهام جرمی از طریق مراجع قضایی به طور موقت بازداشت شود، پس از آزادی، شورای مدرسه نحوه ادامه تحصیل وی را تعیین می‌کند که پس از تأیید اداره‌ی آموزش و پرورش اجرا می‌شود. مدت بازداشت دانش آموز به عنوان وقفه‌ی تحصیلی محسوب می‌شود.

مادهء 85. مدیر مدرسه موظف است با همکاری معلمان، مربیان و شورای دانش آموزان، وظایف دانش آموزان و چه گونگی تشویق‌ها و اجمالی از تنبیه‌های پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه را به تناسب سن و فهم دانش آموزان و به اقتضای شرایط، به آنان آموزش دهد

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 29 فروردین 1398 09:42 ب.ظ
当店スーパーコピーブランド商品とともに、高品質と安心をお届けいたします!送料無料!
جمعه 4 اسفند 1396 02:26 ق.ظ
معمولا در پست های وبلاگ نویسی را نمی خوانم، اما می خواهم بگویم این نوشتار بسیار اجباری است
من نگاهی به آن می کنم و این کار را انجام می دهم! طعم نوشتن شما به من شگفت زده شده است.

با تشکر، مقاله بسیار خوب
دوشنبه 30 بهمن 1396 08:19 ب.ظ
مقالات با کیفیت برای دعوت از کاربران برای رفتن به دیدن وب ضروری است
سایت، این چیزی است که این وب سایت ارائه می دهد.
جمعه 17 آذر 1396 08:11 ب.ظ
Thanks in favor of sharing such a good idea, piece of writing is
good, thats why i have read it fully
دوشنبه 6 آذر 1396 08:06 ب.ظ
بعد از آنکه من در اصل نظر دادم، به نظر میرسد که «نکته من» را کلیک کردهام
وقتی نظر جدید اضافه می شود - کادر انتخاب شده و از حالا به بعد هر بار یک نظر اضافه می شود، چهار ایمیل با آن دریافت می کنم
نظر مشابه شاید راهی وجود داشته باشد که بتوانید مرا از این سرویس حذف کنید؟
کودوس!
دوشنبه 8 آبان 1396 02:33 ب.ظ
من از این پسر عموی من استفاده کردم. من مطمئن نیستم که این ارسال توسط نوشته شده باشد
به این معنی که او هیچ کس دیگری را در مورد مشکل من تشخیص نمی دهد.
تو شگفت انگیزی! متشکرم!
دوشنبه 8 آبان 1396 04:02 ق.ظ
من مطمئن هستم که این پست همه بازدیدکنندگان اینترنت را لمس کرده است
پاراگراف واقعا واقعا خوبی در ساخت صفحه وب جدید.
دوشنبه 8 آبان 1396 02:33 ق.ظ
در نوشتن، کار بزرگ!
شنبه 29 مهر 1396 06:01 ب.ظ
سبک شما بسیار منحصر به فرد است در مقایسه با افراد دیگر من
خواندن چیزها از من از شما خواسته می کنم برای ارسال زمانی که دارید
این فرصت را داشتم، حدس بزنم فقط این وب سایت را نشانه گذاری خواهم کرد.
شنبه 15 مهر 1396 04:31 ب.ظ
یک سهم قابل توجه! من این را فقط به یک دوست که تحقیق کمی در مورد این انجام داده بودم فرستادم.
و او در واقع به من دستور داد که صبحانه بخورم
من برای او قسم خوردم... لول. به من اجازه بده
برای تکرار این.... با تشکر از شما برای غذا!! اما آره، برای صرف وقت برای
درباره این موضوع اینجا را در وبلاگ خود بحث کنید.
جمعه 17 شهریور 1396 10:44 ب.ظ
من واقعا وبلاگ خود را دوست دارم.. رنگ های بسیار زیبا و تم.
آیا این سایت را خودتان ساختید؟ لطفا به عنوان من قصد دارم سایت شخصی خود را ایجاد کنم
و می خواهید بدانید کجا از این یا از چه چیزی دریافتید
تم نامیده می شود. کودوس!
جمعه 17 شهریور 1396 10:20 ب.ظ
سلام من می دانم این موضوع خالی است اما من می دانستم که آیا شما می دانید
از هر گونه ویجت من می توانم به طور خودکار به وبلاگ من اضافه کنید
صدای جیر جیر تازه ترین به روز رسانی توییتر من من دنبال یک هستم
این افزونه برای مدت زمان بسیار خوبی است و امیدوار بود که بتوانید تجربه ای با چنین چیزی داشته باشید.
لطفا به من اطلاع دهید اگر به هر چیزی برسید. من واقعا از خواندن وبلاگ شما لذت می برم و به دنبال آن هستم
به روز رسانی های جدید شما
جمعه 17 شهریور 1396 05:34 ب.ظ
من فقط می توانم بگویم که یک تسکین برای کشف فردی که چه کسی است
در واقع می داند که آنها در مورد اینترنت صحبت می کنند.
شما در واقع می دانید که چگونه یک مشکل را برای روشن شدن ایجاد کنید و آن را مهم بدانید.
مردم بیشتر باید این را بخوانند و این قسمت داستان شما را درک کنند.
من شگفت زده شدم که محبوب تر از آن نیست که شما مطمئنا هدیه ای دارید.
جمعه 17 شهریور 1396 03:52 ب.ظ
من بسیار خوشحال شدم که این وب سایت را کشف کنم. من می خواستم
برای تشکر از شما برای آن زمان فقط برای این خواندن فوق العاده!

من قطعا هر بیت از آن را دوست داشتم و من شما را bookmarked
برای بررسی چیزهای جدید در وبلاگ خود.
جمعه 17 شهریور 1396 02:50 ب.ظ
با تشکر از شما برای نوشتن خوب این در حقیقت استفاده می شود
یک حساب کاربری لذت ببرید. نگاه پیچیده به دور اضافه شده از نظر دلخواه
شما! ؟ به هر حال، ما چه طور می توانیم در ارتباط باشیم
جمعه 17 شهریور 1396 01:46 ق.ظ
Howdy از وردپرس برای پلت فرم وبلاگ خود استفاده می کنید؟
من به وبلاگ دنیای جدید هستم، اما سعی می کنم
شروع کنید و خودم را تنظیم کنید آیا شما نیاز به دانش برنامه نویسی دارید؟
وبلاگ خود را بسازید؟ هر گونه کمک خواهد شد بسیار قدردانی!
پنجشنبه 12 مرداد 1396 08:41 ب.ظ
Excellent blog here! Also your web site loads up
fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to
your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol
شنبه 7 مرداد 1396 07:09 ب.ظ
Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it's truly informative.
I am gonna watch out for brussels. I'll appreciate if you continue
this in future. Lots of people will be benefited
from your writing. Cheers!
جمعه 16 تیر 1396 06:19 ب.ظ
I am not positive where you're getting your info, however
good topic. I must spend a while studying more or understanding more.

Thanks for great information I used to be searching for this info for my mission.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:09 ق.ظ
Thanks a lot for sharing this with all folks you actually realize what you're
speaking about! Bookmarked. Please additionally discuss with my website =).

We can have a hyperlink change contract between us
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

--محمدی معاون آموزشی--هنرستان ولیعصر(عج)
این وبلاگ برای استفاده همکاران عزیز و تبادل تجربه تهیه شده است. امیدوارم با نظرات ارزشمند خودتان در بالا بردن کیفیت وبلاگ ما را یاری نمایید و همچنین همکاران عزیز می توانند تجربیات و ابتکارات خودشان را برای استفاده سایر همکاران به ایمیل من ارسال نمایند.
مطالب ارسالی با نام خود همکار در وبلاگ قرار خواهد گرفت.به امید موفقیت روز افزون همکاران و دوستان عزیز
ایمیل: mohamadinahid868@yahoo.com

خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار
مدیر وبلاگ : ناهید محمدی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


=application/x-shockwave-flash>
بهترین كد های جاوا دریافت همین آهنگ


کد ساعت فلش


دریافت کد آتش بازی

دریافت کد آتش بازی


دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما

دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما

كد تقویم

کد حرکت متن دنبال موس

کد حرکت متن دنبال موس

كد تغییر شكل موس